7. Edycja Kongresu Rynku Kapitałowego

Warszawa, 6 grudnia 2018 r.

VII edycja Kongresu Rynku Kapitałowego za nami
Podsumowanie Kongresu

KRK 2018

Program Konferencji

09:30

Rejestracja i kawa powitalna

Wystąpienia otwierające

W spotkaniu wzięli udział dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW - Minister Finansów, prof. dr hab. Alojzy Nowak - Dziekan Wydziału Zarządzania UW oraz Maciej Trybuchowski - Prezes Zarządu KDPW.

10:00

10:30

Prezentacja
Jakie znaczenie ma rynek kapitałowy dla rozwoju gospodarczego?

Dr hab. Teresa Czerwińska jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim oraz pełni funkcję Ministra Finansów.

Debata
Jaki jest wpływ rynku kapitałowego na gospodarkę?

Andrzej Stec jest moderatorem i pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Parkiet".

10:45

11:45

Przerwa kawowa

Prezentacja
Jakie są potencjalne zastosowania technologii blockchain na rynku kapitałowym?

Sławomir Panasiuk jest wiceprezesem Zarządu KDPW.

12:00

12:15

Debata
Czy nowe technologie będą miały decydujący wpływ na rozwój rynków finansowych?

Sławomir Panasiuk jest moderatorem oraz wiceprezesem Zarządu KDPW.

Lunch

13:15

13:35 

Prezentacja
Okres między 2009 a 2018 rokiem przyniósł wprowadzenie szeregu zmian regulacyjnych, które miały kluczowy wpływ na zasady działania systemu depozytowo-rozliczeniowego w Polsce.

Michał Stępniewski zajmuje stanowisko wiceprezesa Zarządu KDPW.

Debata
Zmiany regulacyjne na rynku finansowym

Moderator: Piotr Witwicki, Polsat News

13:50

14:50

Prezentacja
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów OBI 2018

dr Michał Masłowski, Wiceprezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Przerwa kawowa

15:20

Koktajl

17:00

Zakończenie

Rejestracja

Informujemy, że rejestracja na VII Kongres Rynku Kapitałowego zakończyła się. W razie pytań, prosimy o kontakt.

Konkurs na referat naukowy rozstrzygnięty !

Podczas ceremonii wręczenia nagród, prof. Alojzy Nowak i dr Paweł Górecki z KDPW, przekazali wyróżnienia tegorocznym laureatom konkursu na referat naukowy.
W kategorii I miejsca (ex aequo), otrzymali nagrodę w wysokości 5.000 zł, prof. Andreas Karathanasopoulos z University of Dubai, mgr Mateusz Mikutowski, dr Przemysław Grobelny, dr hab. Adam Zaremba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za referat pt.: „Wykorzystanie szerokości rynku do prognozowania stóp zwrotu z krajowych i branżowych indeksów akcji” oraz dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita, mgr Mateusz Czerwiński i Renata Gola z Uniwersytetu Szczecińskiego za referat „Czy prezes ma znaczenie? Instynkt zwierzęcy inwestorów w obliczu śmierci”. Natomiast, w kategorii II miejsca, nagrodę w wysokości 4.000 zł otrzymali mgr Joanna Rachuba i mgr Mateusz Czerwiński z Uniwersytetu Szczecińskiego za referat „Koncentracja akcjonariatu a dochodowość banków Europy Centralnej”. Kapituła konkursu przyznała także dwa wyróżnienia: dr hab. prof. nadzw. Paweł Śliwiński i mgr Maciej Łobza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę pt.: „Czy inwestowanie odpowiedzialne społecznie może być racjonalne finansowo” oraz dr. hab. prof. nadzw. Pawłowi Śliwińskiemu i dr. Piotrowi Zygmanowskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za referat „Wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju spółek kwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus”. Streszczenia najlepszych prac zostaną opublikowane w specjalnej wkładce do dziennika „Parkiet”.

Polecamy

Adwokat Lublin - Szymon Bajorek
Odszkodowania Lublin - Szymon Bajorek

Kongres Rynku Kapitałowego

W dniu 6 grudnia 2018 r. odbędzie się doroczna 7 edycja "KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO", który jest organizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP. To ważne wydarzenie, które służy jako forum dla praktyków finansowych i środowiska naukowego.

Informacje o kongresie:

Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu KDPW SA

Zespół ds. Promocji i Marketingu KDPW SA

Informacje o konkursie:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

2018 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | Wszystkie prawa zastrzeżone | All Rights Reserved Trendmark

Made with ‌

Offline Website Maker