Organizatorzy:
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 3 grudnia 2015 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP zorganizował czwartą edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.
Patron Honorowy:
Patron medialny:

Podsumowanie Kongresu Rynku Kapitałowego 2015

3 grudnia 2015 roku odbył się IV KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką, obowiązującą na rynku kapitałowym.

Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrowała się na aktualnych procesach, zachodzących na polskim rynku kapitałowym w odniesieniu do międzynarodowych tendencji.

Przedmiotem rozważań były następujące kwestie:
 • Turbulencje na światowych rynkach finansowych,
 • Perspektywy i strategiczne kierunki rozwoju polskiego rynku kapitałowego,
 • Aktualne wyzwania sektora bankowego,
 • Uwarunkowania rozwoju sfery posttransakcyjnej w Polsce i Europie,
 • Perspektywy stabilności finansowej,
 • Rozliczanie walutowych instrumentów pochodnych OTC w KDPW_CCP, 
 • Repozytorium transakcji w KDPW. Agencja numerująca,
 • Możliwości wykorzystania opcji giełdowych, 
 • Nowe wymogi regulacyjne w obszarze raportowania spółek.

Kongresowi towarzyszył Konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

Kapituła Naukowa w składzie:
 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Przewodniczący Kapituły, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP   
 • Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Dyrektor Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu    
 • Prof. dr hab. Jan Turyna, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Marian Górski, Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. Andrzej Sławiński, Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego
 • Prof. dr hab. Teresa Czerwińska – Sekretarz Naukowy Kapituły, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

dokonała oceny nadesłanych referatów i przyznała następujące nagrody:

I miejsce – nagroda w wysokości 5.000 zł
Dr Tomasz Jedynak
Czy warto być odpowiedzialnym społecznie? Analiza efektywności i ryzyka funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych

II miejsce – nagroda w wysokości 4.000 zł
Dr hab. Barbara Będowska-Sójka
Dynamika płynności w okresach znaczących zmian cen akcji

III miejsce – nagroda w wysokości 3.000 zł (dla każdego autora)
Dr Paweł Sakowski, dr Robert Ślepaczuk, mgr Mateusz Wywiał
Przekrojowa analiza zwrotów z indeksów giełdowych na rynkach wschodzących i rozwiniętych z uwzględnieniem reżimów zmienności

Wyróżnienie – nagroda w wysokości 2.000 zł
Dr Arkadiusz Orzechowski
Model Hestona - wycena opcji europejskich i analiza alternatywnych podejść  pod względem szybkości obliczeniowej

Biorąc pod uwagę w miarę wyrównany, wysoki poziom merytoryczny nadesłanych na Konkurs prac, Kapituła postanowiła także nagrodzić dodatkowe referaty:

Dr Patrycja Chodnicka-Jaworska, mgr Piotr Jaworski - nagroda w wysokości 1.000 zł dla każdego autora
Zwiększone fundusze indeksowe na GPW - aktywne strategie zwiększające zwroty funduszy indeksowych

Dr hab. Tomasz Miziołek – nagroda w wysokości 1.000 zł
Wpływ publikacji informacji o wykluczeniu spółek z indeksu WIG20 na ich stopę zwrotu

Dr Bożena Frączek – nagroda w wysokości 1.000 zł
Iluzja wiedzy finansowej jako zagrożenie dla zwiększenia stopnia wyłączenia finansowego i funkcjonowania rynku finansowego

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów naukowych nastąpiło w dniu 3 grudnia br. podczas uroczystej kolacji towarzyszącej Kongresowi Rynku Kapitałowego. 

Ponadto w trakcie Kongresu Rynku Kapitałowego rozstrzygnięto i wręczono nagrody laureatom Konkursu na referat na temat rynku kapitałowego, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w ramach programu edukacyjnego Akcjonariat Obywatelski. W Konkursie uczestniczyli studenci.

Referaty dotyczyły następujących obszarów tematycznych:
 • Polski rynek kapitałowy – aktualne problemy i wyzwania.
 • Rola instytucji infrastruktury w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności rynku papierów wartościowych.
 • Wpływ relacji inwestorskich spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi na wycenę giełdową spółki.
 • Edukacja inwestorów indywidualnych w Polsce i na świecie – analiza porównawcza.

Kapituła Konkursu, składająca się z przedstawicieli Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Ministerstwa Skarbu Państwa, dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła laureatów Konkursu. Poniżej lista laureatów:

1 miejsce – nagroda 3.000 zł
Katarzyna Schmidt, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Referat nt. Relacje inwestorskie a inwestor indywidualny i jego wpływ na wycenę giełdową spółki.

2 miejsce – nagroda 2.000 zł
Patryk Kiszel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Referat nt. Polski rynek kapitałowy - aktualne problemy i wyzwania,

3 miejsce – nagroda 1.000 zł
Sebastian Łyś, Uniwersytet Warszawski,
Referat nt. Rola instytucji infrastruktury w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności rynku papierów wartościowych.

Ponadto autorzy referatów, które zajęły miejsca od 4 do 10 otrzymają książki o inwestowaniu na giełdzie oraz gadżety Akcjonariatu Obywatelskiego i upominki korporacyjne KDPW. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą.

Autorzy referatów, którzy zajęli miejsca od 4 do 10: Bąk Jessica, Walczak Patryk, Wiewióra Eneasz, Kosiec Beata,
Kurowski Bartłomiej, Wieczorek Karolina, Chołodowska Karolina.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane referaty i zapraszamy do udziału w Kongresie i Konkursie na referat naukowy za rok.

Relacja video z Kongresu


 Partnerzy merytoryczni:

                                           
© 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents