Organizatorzy:

KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 30 listopada 2016 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują V edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.
Patron medialny:
W dniu 30 listopada 2016 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują V edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

Ideą Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką obowiązującą na rynku kapitałowym. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrować się będzie na zagadnieniach:

· Gospodarka oparta na wiedzy
· Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie
· Zawirowania na rynkach finansowych
· Budowanie długoterminowych oszczędności szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego
· Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie – stan aktualny i perspektywy
· Reforma emerytur kapitałowych - czynniki sukcesu
· Znaczenie KDPW_CCP  dla stabilności systemu finansowego w Polsce
· Nowe wymogi regulacyjne  w obszarze spółek i ich władz

W ramach Kongresu, zorganizowany zostanie Konkurs na referat naukowy, którego celem będzie przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie będą mogli wziąć udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji. Termin nadsyłania referatów mija 13 listopada br.

Prace nagrodzone w tegorocznym Konkursie na referat zostaną opublikowane w interdyscyplinarnym piśmie "Problemy Zarządzania", wydawanym przez Wydział Zarządzania UW i umieszczonym na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia do Konkursu

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów nastąpi podczas uroczystej kolacji, która odbędzie się na zakończenie Kongresu w dniu 30 listopada 2016 r. o godzinie 18.30 w Centrum Giełdowym. Pula nagród dla zwycięzców to 12.000 zł.

Rejestracja na Kongres

Zapraszamy!

 Partnerzy merytoryczni:

                                             © 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents