Organizatorzy:

KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 30 listopada 2016 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują V edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.
Patron medialny:
W dniu 30 listopada 2016 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują V edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

Ideą Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką obowiązującą na rynku kapitałowym. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrować się będzie na zagadnieniach:

· Gospodarka oparta na wiedzy,
· Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie,
· Zawirowania na rynkach finansowych,
· Budowanie długoterminowych oszczędności szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego,
· Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie – stan aktualny i perspektywy,
· Polski system emerytalny. Analiza ekspercka,
· Znaczenie KDPW_CCP  dla stabilności systemu finansowego w Polsce,
· Nowe wymogi regulacyjne  w obszarze spółek i ich władz.

W ramach Kongresu, zorganizowany zostanie Konkurs na referat naukowy, którego celem będzie przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie będą mogli wziąć udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji. Termin nadsyłania referatów mija 13 listopada br.

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia do Konkursu

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów nastąpi podczas uroczystej kolacji, która odbędzie się na zakończenie Kongresu w dniu 30 listopada 2016 r. o godzinie 18.30 w Centrum Giełdowym. Pula nagród dla zwycięzców to 12.000 zł.

Rejestracja na Kongres

Zapraszamy!

 Partnerzy merytoryczni:

                                      
© 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents