Organizatorzy:

KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 6 grudnia 2017 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP zorganizowali VI edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

 

 

 

 

Śledź nas na Facebooku:

Podsumowanie Kongresu Rynku Kapitałowego 2017

Podsumowanie Kongresu Rynku Kapitałowego 2017

VI Kongres Rynku Kapitałowego – Konkurs na referat naukowy rozstrzygnięty!

6 grudnia br. w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się VI KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, izbę rozliczeniową KDPW_CCP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronami merytorycznymi Kongresu byli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Patronat medialny nad Kongresem objęli: Parkiet i Radio TOK FM.

Kongresowi towarzyszył Konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

Kapituła Naukowa w składzie:

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
Przewodniczący Kapituły

Prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska
Sekretarz Naukowy Kapituły

Dr Marek Dietl

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

Prof. dr hab. Marian Górski

Sławomir Panasiuk

Dr Iwona Sroka

Michał Stępniewski

Prof. dr hab. Jan Turyna


dokonała oceny nadesłanych referatów i przyznała następujące nagrody:

I miejsce – nagroda w wysokości 5.000 zł

dr hab. prof. UMK Piotr Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł referatu: Modelowanie kowariancji kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych.

 

II miejsce – nagroda w wysokości 4.000 zł

prof. dr hab. Wiesław Dębski, dr Ewa Feder-Sempach, mgr Szymon Wójcik

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Łódzki

Tytuł referatu: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20.

 

III miejsce – nagroda w wysokości 3.000 zł

dr hab. prof. nadzw. UEP Barbara Będowska-Sójka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tytuł referatu: Rynek wschodzący i rynek dojrzały – zachowanie miar płynności o niskiej częstotliwości na przykładzie niemieckiego i polskiego rynku akcji.

 

Wyróżnienia

dr hab. prof. nadzw. UEP Paweł Śliwiński, mgr Tomasz Nowak, mgr Jacek Krawiec

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tytuł referatu: Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect?

 

dr hab. prof. nadzw. Tomasz Miziołek, dr Ewa Feder-Sempach

Uniwersytet Łódzki

Tytuł referatu: Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?

 

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!

 

 

Reportaż z tegorocznej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego:

Dobry moment na strategię rynku - Parkiet

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29207247,vi-kongres-rynku-kapitalowego-za-nami

 

Fotorelacja:

https://www.facebook.com/pg/kongresrk/photos/?tab=album&album_id=546122852397266

 

 

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy merytoryczni

 

Partnerzy medialni

Partnerzy medialni

 

 

© 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents