Organizatorzy:

KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 6 grudnia 2017 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP zorganizowali VI edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

 

 

 

 

Śledź nas na Facebooku:

Kapituła Naukowa Konkursu na referat naukowy

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2016. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów i bankowości, funkcjonowania systemów bankowych, makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska – Sekretarz Naukowy Kapituły
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, wcześniej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów, zarządzania ryzykiem oraz rynków kapitałowych i ubezpieczeń.

Dr Marek Dietl
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Społeczny doradca ekonomiczny Prezydenta RP, ekspert i członek zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspert Business Centre Club. Adiunkt w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły głównej Handlowej. 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2012-2016. Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie bankowości, metod ilościowych i komputerowych w instytucjach finansowych, zarządzania bankiem, zarządzania ryzykiem.

Prof. dr hab. Marian Górski
Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów i bankowości, makroekonomii i polityki pieniężnej.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP. Pełni funkcje Przewodniczącego Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe. Zasiadał w Radzie Nadzorczej BondSpot oraz IRGIT.

Dr Iwona Sroka
Inicjatorka Kongresu Rynku Kapitałowego. Członek Zarządu Murapol SA, Członek Rady Nadzorczej Skarbiec TFI SA. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w latach 2009-2017 i KDPW_CCP w latach 2011-2017. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW.

Michał Stępniewski
Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie Cambridge. W latach 2003-2013 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w okresie 2010-2013 pełniący funkcje Dziekana Rady.

Prof. dr hab. Jan Turyna
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 2012-2016. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie organizacji przetwarzania danych, rachunkowości i rachunkowości zarządczej.

 

© 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents