Organizatorzy:

KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 6 grudnia 2018 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują VII edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

 

 

 

 

Śledź nas na Facebooku:

Kapituła Naukowa Konkursu na referat naukowy

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2016. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów i bankowości, funkcjonowania systemów bankowych, makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW
Minister Finansów, wcześniej podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, od grudnia 2015 do czerwca 2017 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie finanse od 2011 r.

dr Marek Dietl
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Społeczny doradca ekonomiczny Prezydenta RP, ekspert i członek zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspert Business Centre Club. Adiunkt w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły głównej Handlowej. 

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2012-2016. Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie bankowości, metod ilościowych i komputerowych w instytucjach finansowych, zarządzania bankiem, zarządzania ryzykiem.

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu KDPW. Adiunkt w Katedrze Nauk o Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2016 r. powołany w skład Rady Nadzorczej KDPW, od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu.

prof. dr hab. Marian Górski
Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów i bankowości, makroekonomii i polityki pieniężnej.

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
Radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. Od 2010 r. jest arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

dr Iwona Sroka
Inicjatorka Kongresu Rynku Kapitałowego. złonek Zarządu Murapol SA. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w latach 2009-2017 i KDPW_CCP w latach 2011-2017. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW.

prof. dr hab. Jan Turyna
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 2012-2016. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie organizacji przetwarzania danych, rachunkowości i rachunkowości zarządczej.

 

© 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents