Organizatorzy:

KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 6 grudnia 2018 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują VII edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

 

 

 

 

Śledź nas na Facebooku:

Program V Kongresu Rynku Kapitałowego, 30 listopada 2016 r.

Uniwersytet Warszawski, gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej,
Sala Audytorium, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10.30 - 12.40 Wystąpienia otwierające i prezentacje - Keynote speakerzy
10.30 - 11.00 Wystąpienia otwierające
Dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP
Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Dr Wiesław Rozłucki, pierwszy Prezes GPW i były Prezes Rady Giełdy
11.00 - 13.10 Prezentacje
11.00 Architektura instytucjonalno-regulacyjna zarządzania ryzykiem instytucji finansowych
Dr hab., prof. UW Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11.20 Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie
Prof. dr hab. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego
11.40 Nowa Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji – korzyści dla polskiego rynku finansowego
Zdzisław Sokal, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
12.00 Zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych
Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
12.20 Budowanie długoterminowych oszczędności szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego
Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
12.40 Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie - wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2016
Dr Michał Masłowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
13.10 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30 Prezentacje i wykłady
13.30 Reforma emerytur kapitałowych – czynniki sukcesu
Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
13.50 Nowe wymogi regulacyjne w obszarze spółek i ich władz
Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
14.10 Wyzwania dla domów maklerskich w świetle potrzeb polskiego rynku kapitałowego
Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich
14.30 - 14.40 Przerwa kawowa
14.40 - 16.20 Prezentacje produktowe - eksperci i praktycy rynku kapitałowego
14.40 System emerytalny w Programie Budowy Kapitału SOR: casus Funduszu Rezerwy Demograficznej
Dr Wojciech Nagel, Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW_CCP
15.00 Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce w świetle założeń i realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
Dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP
15.20 Regulacje europejskie (EMIR, CSDR, MiFID (II)/MiFIR) – konsekwencje operacyjne dla polskiego rynku finansowego
Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP
15.40 Projekt obligatoryjnej dematerializacji akcji niepublicznych
Michał Stępniewski, Członek Zarządu KDPW i KDPW_CCP
16.00 Myśl globalnie – inwestuj lokalnie. Oferta produktów strukturyzowanych GPW
Bartosz Świdziński, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW
16.20 Zakończenie Kongresu
                            
Centrum Giełdowe, Sala Notowań GPW, ul. Książęca 4
18.30 - 22.00       Uroczysta kolacja, wręczenie nagród laureatom Konkursu na referat naukowy.

Pliki do pobrania

© 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents