Organizatorzy:

KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 6 grudnia 2018 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują VII edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

 

 

 

 

Śledź nas na Facebooku:

Podsumowanie Kongresu Rynku Kapitałowego 2016

V Kongres Rynku Kapitałowego – Konkurs na referat naukowy rozstrzygnięty!

30 listopada br. w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się V KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Patronami merytorycznymi Kongresu byli: Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Patronat medialny: Gazeta Parkiet i Radio Kampus.
 
Podczas tegorocznego Kongresu dr Wiesław Rozłucki, pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie otrzymał jubileuszową nagrodę z okazji 25-lecia GPW oraz 5.edycji Kongresu Rynku Kapitałowego od GK Krajowego Depozytu oraz Wydziału Zarządzania UW.
 
Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką, obowiązującą na rynku kapitałowym. Kongres zgromadził blisko 300 przedstawicieli środowiska akademickiego z najważniejszych uczelni ekonomicznych w kraju, przedstawicieli instytucji rynku finansowego i mediów ekonomicznych.
 
Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrowała się na zagadnieniach:

· Architektura instytucjonalno-regulacyjna zarządzania ryzykiem instytucji finansowych
· Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie
· Nowa Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - korzyści dla polskiego rynku finansowego
· Budowanie długoterminowych oszczędności szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego
· Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie - wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2016
· Reforma emerytur kapitałowych - czynniki sukcesu
· Nowe wymogi regulacyjne w obszarze spółek i ich władz
· Wyzwania dla domów maklerskich w świetle potrzeb polskiego rynku kapitałowego
· System emerytalny w Programie Budowy Kapitału SOR: casus Funduszu Rezerwy Demograficznej
· Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce w świetle założeń i realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
· Regulacje europejskie (EMIR, CSDR, MiFID (II)/MiFIR) - konsekwencje operacyjne dla polskiego rynku finansowego
· Projekt obligatoryjnej dematerializacji akcji niepublicznych
· Myśl globalnie - inwestuj lokalnie. Oferta produktów strukturyzowanych GPW
 
Kongresowi towarzyszył Konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.
 
Kapituła Naukowa w składzie:

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW – Sekretarz naukowy Kapituły
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2012-2016.

Prof. dr hab. Marian Górski
Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP.
 
Prof. dr hab. Jan Turyna
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 

dokonała oceny nadesłanych referatów i przyznała następujące nagrody:

I miejsce – nagroda w wysokości 5.000 zł

Dr Igor Kravchuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
Tytuł referatu: Indeks stresu na rynku zbywalnych instrumentów finansowych w Polsce

II miejsce – nagroda w wysokości 4.000 zł

Dr Hubert Wiśniewski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł referatu: Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

III miejsce – nagroda w wysokości 3.000 zł

Mgr Karolina Łudzińska, Szkoła Główna Handlowa
Tytuł referatu: Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynku kapitałowym

Wyróżnienie

Dr Michał Zdziarski, Wydział Zarządzania UW
Dr Piotr Jaworski, Wydział Zarządzania UW
Tytuł referatu: Wpływ kapitału rad nadzorczych na wartość spółek: analiza  portfeli inwestycyjnych


Laureatom Konkursu na referat naukowy serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów naukowych nastąpiło w dniu 30 listopada br. podczas uroczystej kolacji towarzyszącej Kongresowi Rynku Kapitałowego.

 

Reportaż z tegorocznej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25856111,v-kongres-rynku-kapitalowego-zakonczony

 

http://gpwmedia.pl/wiadomosci/18617/v_kongres_rynku_kapitalowego_zakonczony/

 

https://wideo.pap.pl/?service=4&page=1

 

https://www.facebook.com/InfoStrefa/videos/1135045103216785/

 

https://twitter.com/InfoStrefa

 

© 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents